Съобщение от отдел Местни данъци и такси

27.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми данъкоплатци,

Община Добричка, отдел” Местни данъци и такси” Ви уведомява, че :

 

1.      На 3 май 2016г.  изтича срокът за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за цялата 2016г. с 5 на сто отстъпка.

2.      До 30 юни 2016 г. тече срокът, в който се плащапърва вноска за:
·  данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2016 г.;

· такса за битови отпадъци /ТБО/  за 2016 г.;

·  данък върху превозните средства /ДПС/ за 2016 г.

3.      На 3 май 2016г.  изтича срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2016г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

· касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.

· пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.

· в касите на Easy Pay в цялата страна.

·безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ към Община Добричка и на телефон: 600889/вътр.107 и вътр.217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.
 

предишна
 • Стожер
  1° C
  облачно
 • Победа
  1° C
  облачно
 • Карапелит
  2° C
  облачно
 • Овчарово
  1° C
  облачно
 • Ведрина
  1° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре