СЪОБЩЕНИЕ ЗА УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

13.06.2016

                 В община Добричка от началото на годината се изпълнява проект „Приеми ме 2015“, който е продължение на проекта „И аз имам семейство“ и има за цел да усъвършенства и разшири обхвата на услугата приемна грижа и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво.                   

                  Проектът цели да предостави алтернативна форма за отглеждане на деца в риск, както и да им се осигури семейна среда. Към момента приемните семейства на територията на общината са 12 и в тях има настанени 15 деца.

                  В рамките на новия проект, както и на предходния, се цели децата, приети в тези семейства, да получават грижа, която да подпомага тяхното развитие, извеждане от рискова среда и работа с тях в семейна среда.

                  Кметът на община Добричка е доставчик на услугата и работодател на приемните родители. Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални.

                  Възнаграждения на професионалните родители:

·         Работна заплата на приемен родител с едно дете е определена като 150% от минималната работна заплата – 630.00 лв.

·         Работна заплата на приемен родител с две деца е определена като 160 % от минималната работна заплата - 672.00лв

·         Работната заплата на приемен родител с три деца е определена като  170 % от минималната работна заплата – 714.00 лв.

                   Сумата на работна заплата  е изчислена при минимална работна заплата 420.00 лв.

                  Община Добричка изплаща и издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съотвествие с възрастта на децата както следва:

·         За дете от 0 до 3 год. 4 х ГМД = 260.00 лв.

·         За дете от 3 до 14 год. 3,5 х ГМД = 227.50 лв.

·         За дете от 14 до 18 год., а ако учи до 20 год. – 4 х ГМД = 260.00 лв

·         За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка 1,2 ГМД - 78.00 лв

+ ГМД – Гарантиран минимален доход – Определен с ПМС, като за  2016 год. се равнява на 65.00 лв.

              Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до навършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца. Средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство се отпускат без да се взема под внимание размера на доходите на приемното семейство.

             За повече информация може да се свържете с екипа по „Приемна грижа“ в община Добричка – партньор по проект “Приеми ме 2015“. Адрес на екипа към община Добричка: гр. Добрич, ул. „Независимост“ 20,  телефон 058/  600 889 , вътр. 133.

предишна
 • Стожер
  13° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  13° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  13° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  13° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  13° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре