СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал за длъжностите педиатър, медицинска сестра и медиатър за дейност "Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по прев

15.09.2016

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

Стартира подбор на персонала за услугата „ Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията,  по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ .

 

1.ОБЯВЛЕНИЕ

2.ЗАЯВЛЕНИЕ

3.АВТОБИОГРАФИЯ 

предишна
 • Стожер
  23° C
  облачно
 • Победа
  23° C
  облачно
 • Карапелит
  22° C
  облачно
 • Овчарово
  23° C
  облачно
 • Ведрина
  23° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре