СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал на длъжност „Психолог“ по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка”

19.10.2016

         Община Добричка стартира подбор за  набиране на персонал на длъжност  „Психолог“ за дейност „Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители“ във връзка с изпълнение на Договор №BG05M2OP001-3.001-0045-С01 сключенмежду Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция «Структурни фондове и международни образователни програми» и Община Добричка  за реализиране на Проект по процедура № BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

предишна
 • Стожер
  31° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  31° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  31° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  31° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре