ПИЛОТНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦВЕТНИ ЧУВАЛИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

19.10.2016

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи. Именно поради това е много важно всяка община да конкретизира и предприеме мерки за непопадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа.

Сами разбирате, че можем да предотвратим това събирайки разделно!

Пилотното въвеждане на разделно сметосъбиране в различните населени места стартира във Община Добричка. Всеки месец на домакинствата ще бъдат предоставяни цветни чували, като в тях жителите ще имат задължението да изхвърлят разделно хартия, пластмаса, стъкло и  метали. Пълните чували ще се изнасят на главните улици в селата на определени пунктове по определен график, веднъж или два пъти месечно, според количеството отпадъци. За графика и деня на събирането хората ще бъдат уведомяване от кмета или кметския наместник.

Цветните чували за разделно събиране на отпадъците ще получат 50 домакинства в село Стефаново , по 20 домакинства в селата Стожер, Бранище, Плачидол, Приморци и Победа, по 10 домакинства в Дебрене и Котленци, по 5 домакинства в Попгригорово и Полковник Минково и 3 домакинства в Полковник Свещарово.

Ще се раздават по 4 чувала на домакинство за месец – безвъзмездно. Общината ще има готовност при нарастване на интереса от населението да се раздават още чували. Кампанията е пилотна и в процес на работа предстои да се уточняват детайлите.

Осъществяването на кампанията се случва с любезното съдействие на Консорциум РСУО Добрич, оператор на РД Стожер.

Промяната е в нашите ръце и това е един от начините да се почувстваме истински значими.

предишна
 • Стожер
  27° C
  ясно небе
 • Победа
  27° C
  ясно небе
 • Карапелит
  35° C
  ясно небе
 • Овчарово
  27° C
  ясно небе
 • Ведрина
  27° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре