СЪОБЩЕНИЕ за обявяване на резултатите от проведената процедура - подбор на специалисти за предоставяне на следните услуги по проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

21.10.2016

 

                                   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

           Община Добричкав качеството си на бенефициентпо проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, обявява резултатите от проведената процедура -  подбор на специалисти за предоставяне на   следните услуги :

I.За услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа”  по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”:

·         За „Педиатър” -                д-р Желка Русева Керанова

·         За  „Мед.сестра” -             Илиана Григорова Кашева

·         За „Соц.работник” -          Дарина Желязкова Иванова

·         За „Соц.работник“ -          Веселина Иванова Духнева

·         За „Психолог” –                Елена Иванова Начева

·         За „Медиатор” -                Гюлюмсер Исуф Ахмедова

·         За  „Медиатор“-                Петранка Славова  Стоева

 

          II.За услугата„Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”  по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка:

 

·         За „Соц.работник –        Маргарита Петрова Атанасова

·         За „Рехабилитатор” –    Петя Ангелова Калчева

·         За „Логопед” –               Маринка Илиева Костова

·         За „Психолог” –             Елена Иванова Начева

·         За „Медиатор” –            Станислав Недялков  Станев

 

     III.За услугата„Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”  по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка :

 

·         За „Педиатър” –    д-р Желка Русева Керанова

·         За „Мед.сестра” –       Живка Петрова Димова

·         За „Медиатор” –        Дияна Иванова Банчева

 

 

Ръководител на проект:

П.Кирчева 

предишна
 • Стожер
  23° C
  облачно
 • Победа
  23° C
  облачно
 • Карапелит
  23° C
  облачно
 • Овчарово
  23° C
  облачно
 • Ведрина
  23° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре