СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

25.10.2016

             

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

           Община Добричкав качеството си на бенефициентпо проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  уведомява всички заинтерисовани лица , че се удължава срока до17.00ч.на  28.10.2016 г. за подаване на заявления за посочената услуга и за съответните позиции .

 

„Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”  - 1 бр.педиатър – 80 часа месечно , 1бр.рехабилитатор – 80 ч.месечно , 1бр.специален педагог – 160 ч.месечно

 

 

     

За контакти : телефон 058/600889  П.Кирчева – Ръководител на проект

За повече информация  на Интернет страницата на Община Добричка :www.dobrichka.bg

 

Ръководител на проект:

П.Кирчева 

предишна
 • Стожер
  27° C
  облачно
 • Победа
  27° C
  облачно
 • Карапелит
  27° C
  облачно
 • Овчарово
  27° C
  облачно
 • Ведрина
  27° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре