Съобщение от отдел Местни данъци и такси при община Добричка

23.01.2017

Съобщение от отдел Местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че :

·         От 24.01.2017г. започва плащането на данък върху недвижимото имущество, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2017г.

·         До 30 юни 2017г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДМПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2017г.

·         До 30 април 2017г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и ДМПС за цялата 2017г. с 5 на сто отстъпка.

·         На 31 януари 2017г.  изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2017г. Платилите пълния размер в срок до 31.01.2017г., ползват отстъпка от 5 на сто .

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

· касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.

· пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107.

· в касите на Easy Pay в цялата страна.

·безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Добричка и на телефон: 600889/вътр.107 и вътр.217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  13° C
  ясно небе
 • Победа
  13° C
  ясно небе
 • Карапелит
  13° C
  ясно небе
 • Овчарово
  13° C
  ясно небе
 • Ведрина
  13° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре