СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал на длъжност „Психолог“ по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка”

21.03.2017

Община Добричка стартира подбор за  набиране на персонал на длъжност  „Психолог“ за дейност „Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители“ във връзка с изпълнение на Договор №BG05M2OP001-3.001-0045-С02сключенмежду Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция «Структурни фондове и международни образователни програми» и Община Добричка  за реализиране на Проект по процедура № BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Обявата и всички необходими документи  за кандидатстване  можете да намерите в секция „Проекти“на официалния сайт на община Добричка

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре