Провеждане на информационни кампании по населените места в Община Добричка относно въведеното разделно събиране на отпадъци

06.04.2017

Община Добричка провежда информационни кампании по населените места във връзка с въведеното разделно събиране на отпадъци. В единадесет населени места: Дебрене, Стожер, Стефаново, Бранище, Плачидол, Приморци, Полк. Свещарово, Полк. Минково, Попгригорово, Котленци и Победа бе въведено през месец октомври  2016 година разделно събиране в чували, които се раздават безвъзмездно от Общината всеки месец на проявилите интерес домакинства. В шест населени места: Дебрене, Стожер, Стефаново, Бранище, Плачидол и Приморци се поставиха първите контейнери за биоразградими отпадъци, в които населението ще може да събира зелените градински отпадъци. Предстои да се закупят и още контейнери за биоразградими отпадъци. В Общинската програма за управление на отпадъците е заложено през 2017 година да бъдат въведени и домашни компостери, които ще се раздават на домакинства, пожелали да се включат в кампанията за разделно събиране, като проява на отговорност и стимул за последващо развитие на инициативата.

Събираме разделно - спасяваме планетата! 

предишна
 • Стожер
  6° C
  умерен дъжд
 • Победа
  6° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  6° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  6° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  6° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре