Инициативи в община Добричка. по повод Международния ден на детето-1-ви юни

22.05.2017

         Инициативи  в община Добричка. по повод Международния ден на детето-1-ви юни

1.Фестивал под мотото „Заедно сме по-силни“ по проект  BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“,който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който ще се проведе на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. в Народно читалище „Димитър Минчев -1896 г.“село Паскалево, община Добричка.

2.Празничен концерт по случай 50 годишния юбилей на ДГ „Слънчице“ с. Божурово, община Добричка на 30.05.2017г. от 10.30 ч. с място на провеждане -Народно читалище „Груди Филипов-1940 г.“, село Божурово, община Добричка.

3.Във всички 30  детски градини на територията на община Добричка, Международният ден на детето ще бъде отбелязан с   тържества, съвместно проведени с родителите на децата и местната общественост на 01.06.2017 г. от 10.00 ч. На празника децата ще покажат наученото  в детските танцови и театрални ателиета по проект  BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“,който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ще бъдат подредени изложби от рисунки, макети, табла, изработени от децата в ателиетата по приложни изкуства по Проекта.

предишна
 • Стожер
  30° C
  облачно
 • Победа
  30° C
  облачно
 • Карапелит
  31° C
  облачно
 • Овчарово
  30° C
  облачно
 • Ведрина
  30° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре