Съобщение от отдел „Бюджет, финанси и контрол“ при община Добричка

14.09.2017

Уважаеми наематели на земи от общински поземлен фонд  и на земи в строителни граници на територията на община Добричка,

Уведомяваме Ви, че :

·         на 1 октомври 2017 г. изтича срокът, в който се плаща наемът за стопанската 2017/ 2018 г. по сключени договори през 2014 и 2015 г. за земи от общински поземлен фонд  и земи в строителните граници.

Задълженията си за наем можете да платите доброволно в договорирания срок:

Ø  касово – на касата  в информационния център към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105.

Ø  безкасово - с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 42 00 – Приходи от наем на земя

 

            Справки могат да се правят на място на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.2, стая 218 или на телефон: 058/600889, вътрешен 218.

предишна
 • Стожер
  10° C
  предимно облачно
 • Победа
  10° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  10° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  10° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  10° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре