Проект: „Осигуряване на топъл обяд – Община Добричка” ДОГОВОР: BG05FMOP001-3.002-0207-C01 Бенефициент: Община Добричка

10.10.2017

Проект: „Осигуряване на топъл обяд – Община Добричка” ДОГОВОР: BG05FMOP001-3.002-0207-C01 Бенефициент: Община Добричка 

 

               През месеците октомври и ноември на 2017 г.в община Добричка се осигурява топъл обяд на 170 крайно нуждаещи се лица в 37  села на общината :  Смолница, Козлодуйци, Ловчанци, Миладиновци, П.Иваново, Златия, Самуилово, Стожер, Стефаново, Батово, Одърци, Ст.Караджа, Царевец, Ген.Колево, Карапелит, Пор.Гешаново, Подслон, Овчарово, Ломница, Сливенци, Свобода, Добрево, Житница, Лясково, Камен, Тянево, Пчелник, Черна, Дончево, Богдан, Опанец, Драганово, Победа, П.Минково, Котленци, П.Свещарово и Плачи дол.                                    Съгласно Допълнително споразумение подписано между представители на АСП и кмета на община Добричка инж.Т. Петков, подпомагането на най-бедните хора от селата ще продължи  и през зимните месеци на  2018-2019 г. за 240 потребителя, в почти всички 67 населени места на общината. Това са самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и лица, лица с доказана липса на доходи и близки,  които да  се грижат за тях. Предоставянето на топлия обяд се финансира  по Оперативна програма за храни и/или основно материално стимулиране от Фонд на европейско подпомагане   на стойност 184 976.00 лв. От догодина приготвянето и  предоставянето на    топлия  обяд по селата   ще се извършва, във всички 13 обекта на  „Домашен социален патронаж” в общината. При  доставката на топлия  обяд  ще се използва досега действащата  транспортна схема за разнос  на  храна по домовете.

Преди няколко дни приключи изпълнението на проект за подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на  ново кухненско оборудване и обзавеждане на обектите  в Домашен социален патронаж в община Добричка. Създадени са много добри условия  за приготвяне на храната предназначена за възрастните хора и тези в неравностойно социално положение. Финансирането на този проект  е с участието на 10% собствен принос на общината   и  по-голяма част от средствата са осигурени   от  Фонд „Социална закрила“,  на обща стойност  23 460.00 лв.

 

   

предишна
 • Стожер
  14° C
  облачно
 • Победа
  14° C
  облачно
 • Карапелит
  13° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  14° C
  облачно
 • Ведрина
  14° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре