Информация за осигуряване на заетост по проект „Нова възможност за младежка заетост“

16.11.2017

 

Информация за осигуряване на заетост по проект „Нова възможност за младежка заетост“

 

          На 9.11.2017г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 община Добричка сключи договор за заетост по проект „Нова възможност за младежка заетост“ с Агенция по заетостта на стойност 42 103, 80 лв.

            На трудов договор в общината се назначават 10 безработни лица на длъжност „общ работник“ от20.11.2017гза период от шест месеца. По проекта са предвидени и наставници на наетите лица, които ще отговарят за обучението на работното място.

           Дейностите по проекта включват:подобряване качеството на живот на младите хораи условията зареализация на територията на община Добричка, повишаване доходите на безработните лица и създаване на условия за връщане на реалния пазар на труда.

            Проектът по ОП РЧР е насочен към неравнопоставените на пазара на труда лица и е алтернативаза работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд.

           Целева група по проекта са безработни младежи до 29-годишна възраст регистрирани в дирекция „Бюро по труда” с основно или по-ниско образование; с постоянен или настоящ адрес на територията на община Добричка; лица, които не участват в никаква форма на заетост и  в никаква форма на образование или обучение;

          Целта на проекта е преминаване от пасивен към активен подход при работа. На лицата е осигурена заетост за заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда.

         През 2017г. община Добричка е участвала и реализирала седем проекта за заетост по национални и оперативни програми и се явява най-големият работодател на територията.

предишна
 • Стожер
  7° C
  облачно
 • Победа
  7° C
  облачно
 • Карапелит
  7° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  7° C
  облачно
 • Ведрина
  7° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре