УВЕДОМЛЕНИЕ от Фирма .ЗКПУ „21Ви Век”с.Владимирово относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

05.04.2018

            Изх.     № 9/1,04,2018                                                                    До

                                                                                                          Кмета на с. Владимирово

           С.Владимирово                                                                             с.Орлова Могила,с.Бенковски ,

                                                                                                                       с.Медово,с.Миладиновци,с.Енево ,с.Орляк

                                                                                                                       с.Карапелит, с.Радан Войвода,

                                                                                                                       с.Пет могили, Вратарите, Бдинци

                                                                                                                        До БАБХ

                                                                                                                        Гр.ДОБРИЧ

 

                                                                                УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От .Георги Христов Митев

ЕГН 4411068088

Фирма .ЗКПУ „21Ви Век”с.Владимирово

БУЛСТАТ .834054233

Адрес: .с.Владимирово

 

За

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни

и дезинсекционни мероприятия

 

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

1. На 04,04, до 10,04,2018г. до 9,00ч и след 18,30 часа ще се проведе третиране на пшеница,ечемикспрепарат/,Тенорон, Магнето

карантинен срок – 30 дни, при доза/2,2гр/10мл. В случай на нужда, антидот(противоотрова) ……………………………………………….. по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу житни и широколистни плевели.

2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

а)6400дка.пшеница отстоящи от населеното място Владимирово 2-5км, отстояние от съседно селище на 10 км;

б)1170.дка.пшеница, отстоящи от населеното място Орлова могила на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км;

в)1000 дка.пшеница, отстоящи от населеното място Медово  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км.  

г)470 дка.пшеница, отстоящи от населеното място Пет могили  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км.

д)244дка.пшеница, отстоящи от населеното място Радан Войвода  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км.

e)800 дка.пшеница, отстоящи от населеното място Миладиновци/Ловчанци  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км.

ж)300дка.пшеница, отстоящи от населеното място Орляк  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км

з)50дка.пшеница, отстоящи от населеното място Енево  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км и)240дка.пшеница, отстоящи от населеното място Бенковски  на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км к)200дка.пшеница, отстоящи от населеното място Карапелит   на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км

л)1000дка.пшеница,ечемик , отстоящи от населеното място Бдинци   на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км

л)61дка.ечемик, отстоящи от населеното място Червенци   на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км

л)122дка.пшеница, отстоящи от населеното място Ген.Колево   на 2-5 км, отстояние от съседно селище на 10 км

Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4. Препаратът/продуктът е закупен от Агрив-В ЕООД Добрич

и се придружава с копие от сертификат за качество №……………..…… /………………….. 20………........ г.

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:

Вяра Георгиева Христова

ЕГН6910287972, Л.К. №646511322, издадена на 14,07,2016г.

от МВР-Добрич, тел: ……………..…………… мобилен…0884150649

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор

 (механизатор)Иван Иванов Трифонов с ЕГН:5811158001 Л.К. №646304087издадена на 01.03.2016,г от МВР-Добрич,

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в…………………………………………………………………………………..

 

Дата01,04,2018г.

предишна
 • Стожер
  22° C
  предимно облачно
 • Победа
  22° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  22° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  22° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  22° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре