Съобщение относно стартиране подбор на персонал за услугата, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

14.06.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

Стартира подбор на персонала за услугата, Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ .

Необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

предишна
 • Стожер
  1° C
  облачно
 • Победа
  1° C
  облачно
 • Карапелит
  1° C
  облачно
 • Овчарово
  1° C
  облачно
 • Ведрина
  1° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре