В срок до 30.09.2019г. Община Добричка в качеството на бенефициент по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, набира кандидати за длъжността „ПСИХОЛОГ“ в дейност 3 и дейност 4 по проект „Равен ш

19.09.2019
предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре