План-сметка за дейност "Чистота" за 2021 г.

11.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и в изпълнение на чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК Община Добричка уведомява всички заинтересовани лица, че проектът на план-сметка за дейност “Чистота“ за 2021г. с приложени мотиви е публикуван на 11.11.2020г.

На заинтересованите лица и организации се дава възможност, съгласно чл.69, ал. 2 от АПК, от датата на публикуване в срок до 11.12.2020г. да осъществят правото си на участие, като изпращат своите писмени предложения и възражения на електронната поща на Община Добричка – obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105.

предишна
 • Стожер
  10° C
  облачно
 • Победа
  10° C
  облачно
 • Карапелит
  10° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  облачно
 • Ведрина
  10° C
  облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре