Няма постъпили предложения по проекта на План-сметката за дейност „Чистота“ за 2021 г.

14.12.2020

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и в изпълнение на чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК Община Добричка уведоми всички заинтересовани лица, че е открито производство по приемане на решение, относно одобряване на План-сметка за дейност “Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021г.

В тази връзка в секция „Актуално“ на интернет страницата на Общината на 11.11.2020г. бе осигурен достъп до съдържанието и мотивите за изготвянето на План-сметката за дейност “Чистота“ и определянето размера на таксата за битови отпадъци за 2021г. С публикуването се предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105 в срок до 11.12.2020г.

В рамките на регламентирания тридесетдневен срок, съгласно чл.69, ал.2 във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, по публикувания проект на документа няма постъпили писмени предложения и възражения на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105.

 

предишна
 • Стожер
  25° C
  ясно небе
 • Победа
  25° C
  ясно небе
 • Карапелит
  25° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  25° C
  ясно небе
 • Ведрина
  25° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре