Персонал за Общностния център в с.Стефаново набира Община Добричка

12.01.2021

Община Добричка набира персонал за реализацията на проекта „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, тъй като срокът на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерството на труда и социалната политика е удължен.

предишна
 • Стожер
  10° C
  облачно
 • Победа
  10° C
  облачно
 • Карапелит
  10° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  облачно
 • Ведрина
  10° C
  облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре