На 19 януари в община Добричка започва кампанията за събиране на местните данъци и таксата за битови отпадъци за 2021г.

19.01.2021

 

 • До 30 юни 2021г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2021г.
 • До 05 май 2021г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС за цялата 2021г. с 5 на сто отстъпка.
 • На 01 февруари 2021г. изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2021г. Платилите пълния размер в срок до 01.02.2021г.ползват отстъпка от 5 на сто.

Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105

- пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107

- на касите във всяко кметство или кметско наместничество на територията на община Добричка

-  на касите на Easy Pay в цялата страна

- на касите на FastPay в цялата страна

- на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна

 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

 

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

 

 • по интернет - чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg

 

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ“ в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105, телефони: 058/600643, 058/600889/вътрешни 105, 107, 121, 217 и на интернет страницата на Общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  3° C
  слаб дъжд
 • Победа
  3° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  3° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  3° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  3° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре