Социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира в община Добричка

21.01.2021

 Община Добричка в качеството си на доставчик, в изпълнение на Закона за социалните услуги, обявява, че стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентска подкрепа“включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“ или „Домашен помощник“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От 21.01.2021г. започва приемът на документи от кандидатите за потребители на социалната услуга „Асистентската подкрепа“, които заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” е съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявлениятаот кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават в общинската администрация на Община Добричка в град Добрич, ул. „Независимост“№ 20, в Кметството на съответното населено място, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

За информация:058/600889, вътр.225,GSM 0882909514 или на електронна поща: obshina@dobrichka.bg

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Добричка: www.dobrichka.bg

 

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  14° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  14° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  13° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  14° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  14° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре