Повече от 150 деца от община Добричка се включиха в конкурса „Здраве и радост с Баба Марта“

02.03.2021

Ученици от 12 общински училища на територията на община Добричка се включиха в първия конкурс за мартеници, иницииран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Преди месец организаторите на творческия проект за изработване на оригинална мартеница и мартенско пано отправиха покана за участие към всички ученици от училищата на територията на община Добричка. В инициативата „Здраве и радост с Баба Марта“ се включиха над 150 ученици от І до ХІ клас.   Оценяването и класирането на мартениците и мартенските пана бе осъществено от тричленна комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева.

 

I. Класирани участници в конкурса за оригинална мартеница:

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място - Втора група за целодневно обучение – ІV кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

І място - Изел Реджеб – І кл.- ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

І място - Гьозде Ахмед – ІI кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

 

ІІ място – III  клас – ОУ „Стефан Караджа“, с. Житница;

ІІ място – Елика Ангелова- ІV кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

ІІ място –  Наско Стефанов - III кл. - ОУ „Климент Охридски“с. Смолница;

 

ІІІ място – Дилара Левент – III кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІІ място - Доротея Стефанова - II кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

ІІІ място - Красимир Демир - I кл. – ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер.

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място - Здравка Иванова - VІ кл. - ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;

І място - Радостин Маринов - V кл - ОУ „Отец Паисий“ –с. Батово;

І място - Бирджан Демирова – VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

 

ІІ място – Шенгюлер Радева - VІI кл.- ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

ІІ място - Айсел Карамфилова - V кл. - ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;

ІІ място - Моника Юлиянова - V кл.- ОУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

ІІІ място – Джан Алиосман - VІ кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІІ място -  Тейджан Демирова – VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІІ място - Елиза Росенова – VІ кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово.

Специална награда за оригинална изработка бе присъдена на Тодора Станкова – VІ кл. – ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

 

II. Класирани участници в конкурса за мартенско пано:

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място – Първа група за целодневно обучение II кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница; 

ІІ място - Втора група за целодневно обучение – ІV кл . – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІ място - Иван Христов -- ІІ кл.-ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

ІІІ място - Мишел Десиславов - III кл.- ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

ІІІ място - Айгюн Аляйдин - IV кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място – Група за целодневно обучение - V-VII кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;

ІІ място – Даниела Йорданова и Риза Владимиров – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

ІІІ място – Ипек Илиева – VI кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

ІІI-ра възрастова група (VIII-XI кл.)

І място –  Група за занимания по интереси „Акварел“ – VІII кл. и IX кл.- ОбУ "Добри Войников" с. Победа;

І място – X кл. и Живко Христов -  ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

ІI място – Розалинда Иванова - IX кл.- ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

ІІІ място - Зина Славова - IX кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.

 

III.Класирани участници в конкурса за представени общи композиции от мартеници и мартенски пана по училища:

І място –   ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;

І място – ОУ „Климент Охридски“ – с. Смолница

ІІ място –  ОУ „Васил Левски“- с.Божурово;

ІІ място –  ОУ „Христо Ботев“- с. Стожер;    

ІІІ място – ОбУ „Добри Войников“ - с. Победа;

ІІІ място – ОУ „Пейо Яворов “ -  с. Стефаново;

ІІІ място – ОУ „Стефан Караджа “ - с. Житница.

 

Всички класирани участници получават предметни награди и лакомства. С цел повишаване мотивацията на учениците за участие в подобни инициативи, предлагаме за некласираните участници да бъдат осигурени поощрителни награди, сподели председателят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка Наташа Захариева.

предишна
 • Стожер
  18° C
  ясно небе
 • Победа
  18° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  18° C
  ясно небе
 • Ведрина
  18° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре