Повече от 150 деца от община Добричка се включиха в конкурса „Здраве и радост с Баба Марта“

02.03.2021

Ученици от 12 общински училища на територията на община Добричка се включиха в първия конкурс за мартеници, иницииран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Преди месец организаторите на творческия проект за изработване на оригинална мартеница и мартенско пано отправиха покана за участие към всички ученици от училищата на територията на община Добричка. В инициативата „Здраве и радост с Баба Марта“ се включиха над 150 ученици от І до ХІ клас.   Оценяването и класирането на мартениците и мартенските пана бе осъществено от тричленна комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева.

 

I. Класирани участници в конкурса за оригинална мартеница:

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място - Втора група за целодневно обучение – ІV кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

І място - Изел Реджеб – І кл.- ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

І място - Гьозде Ахмед – ІI кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

 

ІІ място – III  клас – ОУ „Стефан Караджа“, с. Житница;

ІІ място – Елика Ангелова- ІV кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

ІІ място –  Наско Стефанов - III кл. - ОУ „Климент Охридски“с. Смолница;

 

ІІІ място – Дилара Левент – III кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІІ място - Доротея Стефанова - II кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

ІІІ място - Красимир Демир - I кл. – ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер.

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място - Здравка Иванова - VІ кл. - ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;

І място - Радостин Маринов - V кл - ОУ „Отец Паисий“ –с. Батово;

І място - Бирджан Демирова – VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

 

ІІ място – Шенгюлер Радева - VІI кл.- ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

ІІ място - Айсел Карамфилова - V кл. - ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;

ІІ място - Моника Юлиянова - V кл.- ОУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

ІІІ място – Джан Алиосман - VІ кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІІ място -  Тейджан Демирова – VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІІ място - Елиза Росенова – VІ кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово.

Специална награда за оригинална изработка бе присъдена на Тодора Станкова – VІ кл. – ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

 

II. Класирани участници в конкурса за мартенско пано:

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място – Първа група за целодневно обучение II кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница; 

ІІ място - Втора група за целодневно обучение – ІV кл . – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІ място - Иван Христов -- ІІ кл.-ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

ІІІ място - Мишел Десиславов - III кл.- ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

ІІІ място - Айгюн Аляйдин - IV кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място – Група за целодневно обучение - V-VII кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;

ІІ място – Даниела Йорданова и Риза Владимиров – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

ІІІ място – Ипек Илиева – VI кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

ІІI-ра възрастова група (VIII-XI кл.)

І място –  Група за занимания по интереси „Акварел“ – VІII кл. и IX кл.- ОбУ "Добри Войников" с. Победа;

І място – X кл. и Живко Христов -  ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

ІI място – Розалинда Иванова - IX кл.- ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

ІІІ място - Зина Славова - IX кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.

 

III.Класирани участници в конкурса за представени общи композиции от мартеници и мартенски пана по училища:

І място –   ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;

І място – ОУ „Климент Охридски“ – с. Смолница

ІІ място –  ОУ „Васил Левски“- с.Божурово;

ІІ място –  ОУ „Христо Ботев“- с. Стожер;    

ІІІ място – ОбУ „Добри Войников“ - с. Победа;

ІІІ място – ОУ „Пейо Яворов “ -  с. Стефаново;

ІІІ място – ОУ „Стефан Караджа “ - с. Житница.

 

Всички класирани участници получават предметни награди и лакомства. С цел повишаване мотивацията на учениците за участие в подобни инициативи, предлагаме за некласираните участници да бъдат осигурени поощрителни награди, сподели председателят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка Наташа Захариева.

предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре