Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021-2027 г. с публично обсъждане до 28 март

18.03.2021

Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО) е публикуван на сайта на Община Добричка за публично обсъждане. В рамките на месец – до 28 март, могат да се депозират становища, предложения за изменение, допълнения. Предложенията се предоставят на електронната поща на Община Добричка - obshtina@dobrichka.bg,или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, стая 105.

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. [ПИРО] е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика на Общината. Времевият хоризонт на ПИРО е седемгодишен – от 2021 до 2027 г., и съвпада с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на регионалното развитие.

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г.  е изготвен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото развитие на Общината.

предишна
 • Стожер
  5° C
  ясно небе
 • Победа
  5° C
  ясно небе
 • Карапелит
  4° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  ясно небе
 • Ведрина
  5° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре