Изтича срокът за ползване на 5 % отстъпка при плащането на местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г.

19.04.2021

 

 • До 05 май 2021г. тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за цялата 2021г. с 5 на сто отстъпка.
 • До 05 май 2021г. тече срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2021г.
 • До 30 юни 2021г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за 2021г. Считано от 01.07.2021г., върху неплатените в срок задължения ще се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.

Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • Касово

 – на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107

- ПОС терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107

- на касите на всяко кметство или кметско наместничество на територията на община Добричка

-  на касите на Easy Pay в цялата страна

- на касите на FastPay в цялата страна

- на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна

 • Безкасово

 - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

 • По интернет

- чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg

 

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул.„Независимост” №20, ет.1, стая 107, телефони: 058/600643, 058/600889/вътрешни 105, 107, 121, 217 и на интернет страницата на Общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  20° C
  предимно облачно
 • Победа
  20° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  20° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  20° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  20° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре