Срокът за плащане на първата вноска за местни данъци и такси изтича на 30 юни

15.06.2021

Отдел „Местни данъци и такси“ в Община Добричка уведомявавсички граждани и фирми, данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че на 30 юни 2021г. изтича срокътза плащане на първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/, данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

• На касите на отдел „Местни данъци и такси” и чрез ПОС-терминално устройство в сградата на Община Добричка, ул. „Независимост” № 20, стая 105 и стая 107.

• В кметствата и кметските наместничества на община Добричка.

• На касите на EasyPay в цялата страна.

• На касите на FastPay в цялата страна

• Чрез системата Ипей /ePay/ на интернет страница www.epay.bg.

• На касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна.

• С пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

 

IBAN BG 22 SOMB91308410020144

BIC код SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

 

Справки могат да се правят в отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107, телефон: 058/ 600889/ вътрешни 105, 107, 121, 217 и на интернет страницата на Общината с адрес: www.dobrichka.bg.

 

 

 

 

 

 

предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре