Свободни работни места по проект "Патронажна грижа +" обявява Община Добричка

22.06.2021

Община Добричка в качеството си на бенефициент по Проект "Патронажна грижа + в община Добричка", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, обявява свободни работни места за длъжностите:

     Диспечер – 1 бр.,

Шофьор – 1 бр.,

Домашни санитари – 18 бр. като работното време в часове ще е според необходимостта на потребителя.

Социален работник – 1 бр.,

Медицински сестри – 3 бр.,

Рехабилитатор – 1 бр.,

Супервайзор – 1 бр.

Санитар – 3 бр.

Лицата, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец (публикуван в сайта на Община Добричка в секция „Проекти“) и придружаващи документи до кмета на Община Добричка.

Заявления по образец се подават в община Добричка, стая 105 ЦУИГ, в срок до 17:00 часа на 24.06.2021 г.

предишна
 • Стожер
  14° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  14° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  13° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  14° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  14° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре