Набират потребители за Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в Опанец

11.09.2021

                                        ОБЩИНА  ДОБРИЧКА  

                                                           Ул. ”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

                                                            e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 

 

                                                    О Б Я В А

за набиране на потребители за настаняване в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с. Опанец

 

"Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15, където се предоставят достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността (социални, здравни, образователни и други). В центъра ще получават подкрепа пълнолетни лица с установена форма на деменция или болест на Алцхаймер.

 

За извършването на оценка на потребностите за ползване на услугата се изискват следните документи:

1.         Заявление-декларация по образец;

2.         Документ за самоличност – за справка;

3.         Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински протокол на ЛКК (копие) и  медицински документ за общо здравословно състояние.

 

Социалната услуга е дългосрочна.  Настаняването на потребители се извършва съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

Документи ще се приемат всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00 ч., в общинската администрация  в град Добрич, ул. „Независимост“№ 20, в Кметството на съответното населено място или на електронна поща: obshina@dobrichka.bg


предишна
 • Стожер
  12° C
  ясно небе
 • Победа
  12° C
  ясно небе
 • Карапелит
  12° C
  ясно небе
 • Овчарово
  12° C
  ясно небе
 • Ведрина
  12° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре