Няма постъпили възражения при публичното обсъждане на План-сметката за дейност “Чистота“ за 2022 г.

14.12.2021

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и в изпълнение на чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК, Община Добричка уведоми всички заинтересовани лица, че е открито производство по приемане на решение относно одобряването на План-сметката за дейност “Чистота“ и определянето размера на таксата за битови отпадъци за 2022г.

С публикация в секция „Актуално“ на интернет страницата на Общината на 12.11.2021г. бе осигурен достъп до съдържанието и мотивите за изготвянето на План-сметката за дейност “Чистота“ и определянето размера на таксата за битови отпадъци за 2022г. Предоставена бе възможност на заинтересованите лица в срок до 12.12.2021г. да направят писмени предложения и възражения чрез електронната поща на Община Добричка- obshtina@dobrichka.bg, или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105.

В рамките на регламентирания тридесетдневен срок, съгласно чл.69, ал.2 във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, по публикувания проект няма постъпили писмени предложения и възражения.

 

предишна
 • Стожер
  -4° C
  предимно облачно
 • Победа
  -4° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  -4° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  -4° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  -4° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре