Конкурс за длъжността старши експерт "Информационно обслужване и технологии"

06.01.2023

ОБЯВА

за свободно работно място за длъжността старши експерт "Информационно обслужване и технологии" 

Община  Добричка обявява свободно работно място за длъжността старши експерт "Информационно обслужване и технологии".

1.    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност:

 

Информационно-технологично обезпечаване на служителите от общинските функционални звена.

 

 Цел на длъжността:

 

Да осигурява надеждно функциониране на офис техниката и информационните и софтуерни продукти  на общинската администрация.

 

Минимална степен на завършено образование:

 висше, степен „Бакалавър”;

 

 Професионална област:

 

„Математика”, „Информатика”, „Информатика и компютърни науки”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Електротехника, електроника и автоматика” и други сходни.

 

 Професионален опит: минимум 1 (една) година по специалността;

 

 2. Начин на провеждане на конкурса:

 

      По документи и събеседване;

     

3. Необходими документи за кандидатстване:

 

      2.1. Заявление  (по образец);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи за придобит /трудов, служебен и друг/ стаж;

 

4. Място за подаване на документи:

 

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община Добричка, ул. “Независимост “ №20,  стая №105, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след получаване на молба по образец и длъжностна характеристика  от стая 115.

Лица за контакти:  Дико Иванов – и.д. секретар;  Ирена Петкова - директор на дирекция АПИОТУС

Телефон: 058 600889 

 5. Краен срок за подаване на документи:   20.01.2023 година включително.   

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

предишна
 • Стожер
  5° C
  облачно
 • Победа
  5° C
  облачно
 • Карапелит
  5° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  облачно
 • Ведрина
  5° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре