ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

24.02.2023

 В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализ).

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво. Срокът за обсъждането на предложението е 30 дни.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги се публикува Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се подават писмено до Кмета на Община Добричка или на ел. поща: obshtina@dobrichka.bgв срок до 27 март 2023г.               

 


 

предишна
 • Стожер
  7° C
  слаб дъжд
 • Победа
  7° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  7° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  7° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  7° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре