Изтича срокът за плащане с 5 % отстъпка на местни данъци и такса за битови отпадъци

18.04.2023

До 02 май 2023г. тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за цялата 2023г. с 5 на сто отстъпка.

 • До 02 май 2023г. тече срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2023г.
 • До 30 юни 2023г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за 2023г. Считано от 01.07.2023г., върху неплатените в срок задължения ще се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.

Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • Касово

 – на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, ет.1, стая 105 и стая 107

- пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, ет.1, стая 105 и стая 107

- на касите във всяко кметство или кметско наместничество на територията на община Добричка

-  на касите на Easy Pay в цялата страна

- на касите на FastPay в цялата страна

- на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна

 • Безкасово

 - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

 • По интернет

- чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ в Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 20, ет.1, стая 105 и стая 107, телефони: 058/600 643, 058/600 889/вътрешни 444, 107, 121, 217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  22° C
  слаб дъжд
 • Победа
  22° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  22° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  22° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре