Удължават срока на изпълнение на дейности по проект „Грижа в дома в Община Добричка“

01.02.2024

 ИА“Добруджа“

Добрички общински съвет даде съгласие, след приключване на дейностите и услугите, предоставяни в рамките на проект „Грижа в дома в Община Добричка“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, да бъдат разкрити като делегирани от държавата дейности, с цел осигуряване на тяхната устойчивост и непрекъснатост. Докладната записка бе внесена от кмета Соня Георгиева като допълнителна на днешното заседание на общинския съвет.

Към настоящия момент подкрепа в домашна среда получават над 167 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят от 50 домашни санитари, 3 медицински сестри, 2 социални работника, супервайзор, психолог, диспечер и шофьор.

Във връзка с изпълнение на договорите, сключени по процедурата, Управляващият орган (УО) на програмата е предоставил възможност на Община Добричка да удължи срока на изпълнение на проекта с период от два пъти по 3 месеца.

На 11.12.2023 г. Община Добричка сключи допълнително споразумение с Управляващия орган за удължаване срока на дейностите по проекта с първоначалния период от три месеца, считано от 04.01.2024 г. до 04.04.2024 г.

На 15 януари в Община Добричка е получено писмо от Ръководителя на Управляващия орган, в които информира, че е отправил към компетентните институции молба за съдействие на общините в оперативен порядък за получаване на необходимата информация и решения на общинските съвети за разкриването на услугите по проект „Грижа в дома" като делегирана от държавата дейност или финансирането им като местна дейност след проектното финансиране с оглед плавното осигуряване на устойчивост па услугите.

Съгласно указанията, за да се сключи допълнително споразумение за втория тримесечен период, е необходимо да се представи Решение на Общински съвет за разкриването на услугите след приключване на проектните дейности като делегирана от държавата дейност или като местна дейност, е посочено в мотивите на докладната.

 

https://dobrudjabg.com/novina/udyljavat-srokyt-na-izpylnenie-na-deinosti-po-proekt-grija-v-doma-v-obshtina-dobrichka/93962

предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  23° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре