Община Добричка с визия за подобряване качеството на живот на младите хора

01.02.2024

 Про Нюз

Общинския годишен план за младежта за текущата година бе приет от Добричкия общински съвет. Планът обхваща целева група от млади хора от 15 до 29 години, без разлика в техните социални, имуществени, политически и етнически убеждения.

Според приетия план, в условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на младите хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да мотивират младите хора да се образоват и реализират в България.

Броят на младежите между 15 и 29-годишна възраст в община Добричка е 2 591 души. В общината се наблюдава характерният за цялата страна остър демографски срив и застаряващо население.

По данни на Дирекция “Бюро по труда” – Добрич към 11.01.2024 година са регистрирани 24 безработни лица до 29 години, в т.ч. безработните лица с ниско образование и ниска квалификация.

Броят на регистрираните младежи по образование е 5 с основно образование, 11 със средно и 2 с висше образование. Започналите работа за 2023 година са 128 младежи.

Визията на общината е за подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за реализация на всеки млад човек на територията на Община Добричка.

Сред приоритетите са насърчаване към икономическа активност; осигуряване на достъп до качествено образование, обучение и информация за всички млади хора в населените места; повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на живот; участие на младите в доброволчество; повишаване на гражданската активност и ролята на младежите в превенция на престъпността.

Изпълнението на плана се финансира в рамките на одобрения държавен и общински бюджет.

https://pronewsdobrich.bg/obshtina-dobrichka-s-viziya-za-podobryavane-kachestvoto-na-zhivot-na-mladite-hora-p419858

предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  23° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре