Трансформират над 600 хиляди лева за неотложни текущи ремонти в община Добричка

19.02.2024

 ИА“Добруджа“

Добрички общински съвет даде съгласие да бъде направено предложение до министъра на финансите за трансформиране на 633 814 лева от целевата субсидия за капиталови разходи, определена за 2024 година, в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и на сгради, публична общинска собственост в населените места на община Добричка.

Мотив за решението е невъзможността да се планират допълнителни средства за текущ  ремонт на улици.

С решението се дава съгласие в бюджета за 2024 година в „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ да се планира в дейности: „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ сума в размер на 187 445 лева, в „Общинска администрация“ – 115 983 лева, в дейност „Детски градини“ – 62 096 лева, в дейност „ДСП“ – 8 820 лева, в дейност „Читалища“ – 196 480 лева, „Клуб на пенсионера“ – 20 595 лева и в дейност „Др. дейности по БКС и ж. строителство“ – 42 395 лева, с които след трансформиране да бъдат финансирани текущи ремонти на улици и сгради, публична общинска собственост.

Общият брой на улиците в населените места на територията на общината надвишава 700 с обща дължина 606км. По-голямата част от тях са изграждани преди повече от 40 години. В последните осем години в изпълнение на инвестиционната програма на общината са извършени рехабилитации на 555 улици и участъци от улици.

В проекта за бюджет за 2024 година е предвидена рехабилитация на 74 улици/участъци на улици в 53 населени места. Въпреки извършения обем инвестиции има улици с нарушена проходимост. За да се ограничат разрушенията на наличната пътна настилка е необходимо във възможно най-кратки срокове увредените участъци на настилката да се възстановят. Възстановяването ще се извърши чрез изкърпване на дупките, запълване на пукнатините, а при необходимост и преасфалтиране на малки участъци – дейности попадащи в обхвата на текущото поддържане на пътните настилки.

В бюджета за 2024 година са предвидени средства за основен и текущ ремонт на 57 сгради публична общинска собственост. Голяма част от сградите на социалната инфраструктура са изграждани в периода 1950-1975 година, като всяка година се заделят значителни средства за текущи ремонти с цел осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания и подобряване на микроклимата. Предвижда се: частични ремонти на покривите на сгради в Бенковски, Златия, Ломница, Стожер, Ф. Денково, Владимирово, Гешаново, Карапелит, Одринци, Победа, Пчелник, подмяна на вътрешна дограма, вътрешни мазилки, настилки и облицовки в Алцек, Батово, Ломница, Владимирово, Сливенци, Черна, Паскалево, Ведрина, Свобода, Овчарово, частични ремонти по фасадите на сгради в Батово и Воднянци, подмяна на настилки във вътрешните дворове – в селата Смолница, Победа, Ф. Денково.

https://dobrudjabg.com/novina/transformirat-nad-600-hilqdi-leva-za-neotlojni-tekushti-remonti-v-obshtina-dobrichka/94326

предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  23° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре