Програма за туризма ще развива туристическия потенциал на Добричка община

31.08.2017
Програма за развитие на туризма на община Добричка 2017-2020 година бе приета днес на заседанието на общинския съвет. Тя е разработена в съответствие с приоритетите на областната и маркетинговата стратегия на туристическия район, съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Програма за туризма ще развива туристическия потенциал на Добричка община

Програма за развитие на туризма на община Добричка 2017-2020 година бе приета днес на заседанието на общинския съвет. Тя е разработена  в съответствие с приоритетите на областната и маркетинговата стратегия на туристическия район, съобразно местните туристически ресурси и потребности. Дейностите за нейното изпълнение са съобразени с Общинския план за развитие. Основната цел на програмата е постигане на изразителен и устойчив  ръст на туризма в общината чрез рационално използване на ресурсния потенциал чрез максимално  съхраняване на природното и културно наследство. Предстои създаване на експертна комисия по категоризация на туристическите обекти. В нейният състав ще бъдат включени представители на местната администрация, регионалните и браншови туристически сдружения. Планирано е изготвяне на карта на туристическите забележителности и маршрути, както и популяризиране на местния туристически потенциал, чрез различни мерки. Средствата за развитието на туризма ще се набавят от туристически данък, , международни програми и споразумения, дарения и помощи, когато не е предвидено те да постъпват в държавния бюджет. Проектобюджета за обезпечаване на програмата за развитие на туризма за 2018 година предвижда  14 500 лева общински средства, както и европейски ресурс и други донорски програми.

предишна
 • Стожер
  21° C
  ясно небе
 • Победа
  21° C
  ясно небе
 • Карапелит
  20° C
  ясно небе
 • Овчарово
  21° C
  ясно небе
 • Ведрина
  21° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре