Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Добричка се проведе днес (ВИДЕО)

20.01.2020

 20.01.2020 г. 13:39:00 ч. /Медийна група  Добруджа  Дана Михайлова

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Добричка се проведе днес в залата на общината. На него присъстваха кметът Соня Георгиева и нейните заместници Атанас Дучев и Румяна Иванова, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места.

В началото кметът представи рамката на бюджета, която за тази година възлиза на 23 238 737 лв. Преходният остатък за местни и държавни дейности е в размер на 3 406 441 лв. Приходите за делегираните от държавата дейности възлизат на 12 060 192 лв., а за местни дейности са 9 164 645 лв. 454 100 лв. са предвидени за зимно поддържане и снегопочистване.  2 013 900 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи. Прогнозата за постъпления от собствени приходи и трансфери възлизат на 5 360 000 лв.

В инвестиционната програма на общината са предвидени ремонти на кметствата в 21 населени места, на детските градини в 13 села, на читалищата в14 села, на здравните служби в 5 села, на клубната база в 9 населени места и ремонт на 3 училища.  Предвидено е асфалтиране на 68 улици в селата на общината, заяви кметът.

След това думата бе дадена за предложения.  Пръв  се възползва кметът на Фелдфебел Дянково. Той заяви претенция, че селата, където управлява ДПС са ощетени по отношение на финансовите постъпления и предложи прехвърляне на средства от един обект на друг. Това бе прието, а на обвинението му за политическа намеса при разпределението на финансите кметът припомни критериите, които са валидни в тази ситуация - брой на населението, ползвани средства през последните 4 години и потребности на жителите на база проведени събрания по населени места.

Общинският съветник Димитър Чернев предложи обвързване събираемостта на данъци с инвестиционната програма на дадено населено място и отбеляза, че не са предвидени средства за ремонт на общински пътища. Първото му предложение бе прието, като кметът Соня Георгиева наблегна върху факта, че в някои населени места има работещи фирми и предприятия, което повишава събираемостта на данъците, за разлика от другите села. Що касае ремонта на общинската пътна мрежа  тя припомни, че той става на база възлагателно писмо и се извършва от средствата за зимно поддържане.

Председателят на Общински съвет Дико Иванов определи бюджетът като добър и припомни, че водоснабдяването е най-големият проблем на общината. Той даде за пример Владимирово, където от 10 дни няма водоподаване.  Общината е превела 55 000 лв. на водното дружество за да отстранява аварии през миналата година, отговори кметът и допълни, че се водят преговори за подмяна на водопроводите в няколко населени места, а тя ще направи всичко възможно да потърси от държавата нужните за това 600 000 лв.

Кметът на Плачи дол Атанас Пенев поиска по 5000 лв. за неговото село и за с. Бенковски, където от две години се провеждат традиционни състезания по борба с участието на състезатели от цяла Североизточна България. Не е проблем да се заделят тези средства, отговори кметът и в заключение си пожела да бъде изпълнено всичко, което е залегнало в  инвестиционната програма, да се увеличат приходите и процентът на събираемост  от данъци.

 

Репортаж на Дана Михайлова и Стефан Калев

http://dobrudjabg.com/novina/publichnoto-obsyjdane-na-proekta-za-biudjet-na-obshtina-dobrichka-se-provede-dnes-video-/58236

предишна
 • Стожер
  27° C
  ясно небе
 • Победа
  27° C
  ясно небе
 • Карапелит
  27° C
  ясно небе
 • Овчарово
  27° C
  ясно небе
 • Ведрина
  27° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре