25 служители от Центъра за здравно-социални услуги в община Добричка със сертификат за специализирано обучение

28.01.2020

 27.01.2020 г. 15:47:03 ч. / МГ Добруджа   Михаил Добромиров

Обучение на персонала на Центъра за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хората с увреждания и възрастните хора в домашна среда в община Добричка проведе от 20 до 24 януари БЧК - Добрич. Семинарът бе част от дейностите в рамките на проекта BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“. Обучителният курс се реализира съгласно  утвърдените от Министерството на здравеопазването компоненти: "Методика за предоставяне на патронажна грижа" и "Програма за обучение на специалистите, предоставящи услугата".

24 януари бе денят за заключителен контрол за  проведеното обучение на придобилите знания в сферата на здравните грижи и социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа по проекта. Решаването на тест, казуси и  изготвянето на план за здравни грижи бяха компонентите на своеобразния изпит. Успешно преминалите обучението получиха удостоверение от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.

В Центъра за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хората с увреждания и възрастните хора в домашна среда в община Добричка са ангажирани 25 служители – 18 домашни санитари, две медицински сестри, социален работник, рехабилитатор, супервайзър, диспечер и шофьор. Потребителите на услугите на територията на община Добричка са 109.

http://dobrudjabg.com/novina/25-slujiteli-ot-centyra-za-zdravno-socialni-uslugi-v-obshtina-dobrichka-sys-sertifikat-za-specializirano-obuchenie/58399

предишна
 • Стожер
  25° C
  предимно ясно
 • Победа
  25° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  24° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  25° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  25° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре