Ремонтират 48 улици в 38 села в община Добричка

28.05.2020

 By Pro News Dobrich  28.05.2020  34  No Comment

Ще бъдат извършени ремонтни дейности на 48 улици в 38 населени места на територията на община Добричка. Това се посочва в информация за проведени обществени поръчки и сключени договори за изпълнение на Строителната програма в частта улици и общинска пътна мрежа за 2020 година, внесена на днешното заседание на Общинския съвет от кмета Соня Георгиева.

В информацията се посочва, че на 18 февруари е публикувана обява до Агенцията по обществените поръчки за обществена поръчка „Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици и ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски контрол по време на строителството”.  На 4 март комисия, назначена със заповед на кмета, е пристъпила към разглеждане и оценяване на офертите. Протоколът на комисията е утвърден от възложителя на 11 март.

На 23 са подписани договори за изпълнение на обществената поръчка. Първият е на стойност 22 500 лева без ДДС и е за изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на 38 улици в 48 населени места и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Вторият договор е за изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в пет населени места. Той е на стойност 1 200 лева без ДДС.

От внесената информация от Соня Георгиева става ясно, че с решение на зам.-кмета Иван Пейчев на 13 март е открита обществена поръчка „Рехабилитация и ремонт на улици и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка”. В обявения срок на получени пет оферти. На 13 април е назначена комисия за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите. Към момента работата на комисията е на етап уведомяване на участниците за установена непълнота в предоставената информация и/ или

несъответствие с поставените критерии за избор.

Предстои откриване на обществена поръчка „Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места в община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” в село Одърци по две обособени позиции. Прогнозната стойност по обособена позиция 1 за упражняване на строителен надзор на 48 улици в 38 населени места е 15 000 лева без ДДС.

Предстои обявяване на обществени поръчки за строителство на сгради и съоръжения, включени в Строителната програма.

http://pronewsdobrich.bg/2020/05/28/remontirat-48-ulitsi-v-38-sela-v-obshtina-dobrichka/

предишна
 • Стожер
  25° C
  предимно облачно
 • Победа
  25° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  27° C
  облачно
 • Овчарово
  25° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  25° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре