Детската градина в с. Ведрина остава в сградата на училището

03.08.2020

By Pro News Dobrich  30.07.2020  192  No Comment

Детската градина в с. Ведрина ще продължи да се помещава в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Това реши на редовното си заседание днес Общинският съвет.

От докладна записка, внесена от кмета на Община Добричка Соня Георгиева, стана ясно, че е подадено проектно предложение за реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. При оценка на проекта Държавен фонд „Земеделие” констатира включени разходи за ремонт на помещения, които са част от детската градина в селото. В поискана обяснителна записка до Фонда се посочва, че разходите за ремонтите дейности в училището и в детската градина не могат да бъдат разделени. Става ясно, че има и системи, които задължително действат за цялата сграда, а не за части от нея.

След представяне на обяснителната записка и количествени и количествено-стойностни сметки отделно за училището и за етажа, където се помещава детската градина, Община Добричка потвърждава, че е предоставила част от помещенията на първия етаж т ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” на Общинската детска градина, а това не съответства на изискванията за кандидатстване.

В докладната се посочва, че детската градина ползва сградата на училището от 1984 година, в момента в нея има записани 15 деца. Демографският анализ показва, че този брой ще се запази, съществува тенденция и да се увеличи. В с. Ведрина няма друга сграда, отговаряща на нормативните изисквания, която да бъде предоставена за ползване от детската градина.

На 16 юни представители на Община Добричка са провели събрание с жители на с. Ведрина. Последните са против преместването на детската градина в съседно село и са инициирали подписка за запазването й в с. Ведрина.

След анализ на ситуацията и защитавайки интересите на населението кметът Соня Георгиева е предприела действия за прекратяване на административния договор за реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Ведрина.

http://pronewsdobrich.bg/2020/07/30/detskata-gradina-v-s-vedrina-ostava-v-sgradata-na-uchilishteto/?fbclid=IwAR0jI4VdZK81ODOcG6mU0aUtJYbUQIdLSRube8U3LYMz9trmouOJ-Xk5pLI

  

предишна
 • Стожер
  25° C
  предимно ясно
 • Победа
  25° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  25° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  25° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  25° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре