Констатираха грешки в отчетите на читалища в община Добричка за 2019 г.

03.08.2020

 30.07.2020 г. 15:14:41 ч. / Михаил Добромиров

Отчети за дейностите и изразходените средства на читалищата в община Добричка през 2019 г., бяха на вниманието на съветниците на днешното редовно заседание.

По думите на съветничката от ДПС Асибе Зия в отчетите на председателите на читалищните настоятелства има много допуснати грешки. Тя изрази мнение, че служител на общинска администрация трябва да им помага при изготвянето на отчетите, като поиска обяснение как са допуснати тези грешки.

Кметът Соня Георгиева отговори, че читалищата са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общината има ангажимент да се следи за субсидиите, които те получават, а те са само за работни заплати. Останалата финансова дейност на читалищата е ангажимент на настоятелствата и контролните им комисии, посочи Георгиева. Затова тя препоръча тези въпроси да се отправят към тях.

http://dobrudjabg.com/novina/konstatiraha-greshki-v-otchetite-na-chitalishta-v-obshtina-dobrichka-za-2019-g-/62230?fbclid=IwAR1b-U6_3Ed_vWmMcl7RoGSiKjbKyr-OoeNI4Mf73Nj4no-bugUWVIE4VcA

предишна
 • Стожер
  33° C
  ясно небе
 • Победа
  33° C
  ясно небе
 • Карапелит
  32° C
  ясно небе
 • Овчарово
  33° C
  ясно небе
 • Ведрина
  33° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре