8 училища в община Добричка ще бъдат закрити, 4 стават обединени

31.03.2016
8 училища ще бъдат закрити от новата учебна година с решение на Общински съвет при община Добричка. В изпълнение на Стратегията за образование в общината за периода 2013/16 г. и с цел оптимизиране на училищната мрежа за учебната 2016/17 год. ще бъдат закрити училищата в селата Плачи дол, Лясково, Ф.Дянково, Паскалево, Черна, Владимирово, Бенковски и Ст.Караджа.
8 училища в община Добричка ще бъдат закрити, 4 стават обединени

8 училища ще бъдат закрити от новата учебна година с решение на Общински съвет при община Добричка. В изпълнение на Стратегията за образование в общината за периода 2013/16 г. и с цел оптимизиране на училищната мрежа за учебната 2016/17 год. ще бъдат  закрити училищата в селата Плачи дол, Лясково, Ф.Дянково, Паскалево, Черна, Владимирово, Бенковски и Ст.Караджа.
В своята аргументация кметът Тошко Петков заяви, че Стратегията е била внесена за разглеждане още през февруари 2013 г., после е била обсъдена от педагогическите колективи на всички училища и детски градини на територията на общината. Като резултат  във  всички протоколи от обсъждането са посочени тревожните тенденции за намаляване на броя на децата. От 2013 г до сега учениците са намалели с 214, а само за тази учебна година спрямо предходната – с 140. Структурни промени не са предприети до днес, но педагогическите съвети са категорични, че обучението в слети паралелки не води до качествено образование. В момента в начален етап слетите паралелки са 32, а маломерните – 12. В прогимназиален етап слетите паралелки са 31, а маломерните – 14.  От 2008 до 2016 общината е изразходила за дофинансиране, за да покрие норматива за слетите паралелки,  1 317 551 лв., като се прибавят парите за основни ремонти на сградите – сумата набъбва до 2 043 000 лв. Само за 2016 г. дофинансирането е 199 622 лв. Ако през следващите години се запази броят на децата в ЦДГи училищата такъв, какъвто е бил на 1.01.2016 , то на общината ще са нужни до половин млн. лв. за дофинансиране ежегодно. Всичко това налага закриването на 10 учебни заведения. Освен споменатите по-горе, още в Дончево и Ведрина не отговарят на критериите, но училището в Дончево приема много пътуващи ученици, а във Ведрина училището ще бъде запазено, тъй като наблизо няма друго и то ще бъде предложено за защитено.
След влизането в сила на Закона за образованието от учебната  2017/18 г., в училищата ще останат само паралелки до 7 клас, а учениците ще намалеят на 1207, заяви кметът. Точно четири училища ще бъдат преобразувани в обединени ( до 10 клас). Това са учебните заведения в Карапелит, Победа, Стефаново и Житница. Над 1 млн. лв. са средствата, които общината ще получи за оптимизиране на тези учебни заведения.

Репортаж на Дана Михайлова и Стефан Калев

ВИДЕО

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре