Над 1,7 млн. лева за дейност „Чистота“ в община Добричка през 2021 г.

06.01.2021

 18.12.2020 г. 15:12:57 ч. / Михаил Добромиров

Общинският съвет на Община Добричка одобри план-сметката за дейност „Чистота“ за 2021г.  Общата заложена сума е над 1 724 000 лева. За сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени почти 400 хиляди лева. За обезвреждане на битовите отпадъци, са заложени 848 хиляди лева, а за чистота на териториите за обществено ползване, са предвидени 477 хиляди лева.

С решенето е определена и основата за изчисляване на таксата за битови отпадъци – за физическите лица е промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а за юридическите – промил върху по-високата от данъчната оценка и отчетената стойност на недвижимите имоти.

В докладната, внесена от кмета Соня Георгиева, е посочено, че предвид направения анализ, се налага промяна на размера на таксата за битови отпадъци. Георгиева сподели пред съветниците  сериозни притеснения относно събирането и извозването на отпадъците в общината. Те са продиктувани от ниската събираемост, трудностите при разделното сметосъбиране и промените в законодателство, които ще влязат в сила от 2022 година, според които таксата ще се плаща на базата на реализиран отпадък. Тази година събираемостта от такса "Смет" е още по-ниска, в същото време събраното количество отпадъци е увеличено драстично.

Няма как с тази събираемост да покрием разходите. Затова се налага дофинансиране от страна на общината.  Дори с повишението на промила, не се очаква на 100% събираемост, призна кметът. Тя съобщи, че тази година са съставени 443 акта за установяване на задължения и са образувани 154 изпълнителни дела срещу некоректни платци, като събраните средства от това са малко над 31 хиляди лева.

Георгиева заяви, че вдигането на промила е трудно политическо решение, което е било отлагано много дълго във времето и сега ясно се виждат последиците.

Съветникът Дико Иванов заяви подкрепата си за предложения вариант на план-сметката за чистота. Той призна, че пред администрацията предстоят много предизвикателства, свързани с предстоящите след година промени в закона, след които такса смет ще се изчислява на количество отпадък. Решаването на всички посочени проблеми, не трябва да остават само на плещите на администрацията, каза Иванов. Той призова колегите си от Общинския съвет да помогнат с разясняването по селата на промените, които ще влязат в сила след година. Ако трябва да прилагаме закона, а нямаме възможност да обясним какво ги очаква хората, не ни чака нищо добро, заяви Иванов.

 

Пълен запис на днешната сесия можете да гледате ТУК!

Виж видеото

http://dobrudjabg.com/novina/nad-1-7-mln-leva-za-deinost-chistota-v-obshtina-dobrichka-prez-2021-g-/65925?fbclid=IwAR1MR4dafr3su8UfpYb6WSCNEH8gpjIWuEQH6EeN9Z02mjp9ufnxlHbolxE

предишна
 • Стожер
  22° C
  предимно облачно
 • Победа
  22° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  21° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  22° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  22° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре