Строителни дейности в 84 обекта ще се извършат в община Добричка

06.04.2021

By Pro News Dobrich  05.04.2021  249  No Comment

Обществена поръчка с предмет изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, нейна собственост, обяви Община Добричка. Предмет на поръчката е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост – сгради и инфраструктура. Тя включва 12 обособени позиции. Предвидено е да се извършат ремонтни работи в четири читалищни сгради, двадесет кметства, шестнадесет детски градини, шест социални патронажи, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в едно населено място, един младежки клуб, пет здравни служби, една автоспирка, три сгради на основни училища, сграда автотранспорт и община, общинска сграда – пункт в едно населено място, сграда гробищен парк и реставрация и ремонт на военни паметници в три села. Ще се изградят стопанска постройка и склад за дърва в две кметства; автоспирки в две населени места, водосток; тротоар в едно населено място; благоустрояване пред кметства и паркове в четири села, разширение на улично осветление в две населени места и подмяна на съществуващ кабел с усукан в едно населено място на територията на община Добричка. Общо ще се извършват строителни дейности на 84 обекта в 49 населени места. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 511 827,50 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 27 април.

https://pronewsdobrich.bg/2021/04/05/stroitelni-deynosti-v-84-obekta-shte-se-izvarshat-v-obshtina-dobrichka

предишна
 • Стожер
  5° C
  ясно небе
 • Победа
  5° C
  ясно небе
 • Карапелит
  4° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  ясно небе
 • Ведрина
  5° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре