ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2017Г. Е С 1 МИЛИОН НАД МИНАЛОГОДИШНИЯ

04.01.2017
17 552 326 лева е размерът на проектобюджета на община Добричка за 2017 година. Той включва преходен остатък от 2,4 млн. лева за местни и държавни дейности. Окончателният размер ще бъде уточнен след изготвянето на годишния отчет на бюджета на общината за 2016 година, което се очаква да стане до дни.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2017Г. Е С 1 МИЛИОН НАД МИНАЛОГОДИШНИЯ

17 552 326 лева е размерът на проектобюджета на община Добричка за 2017 година. Той включва преходен остатък от 2,4 млн. лева за местни и държавни дейности. Окончателният размер ще бъде уточнен след изготвянето на годишния отчет на бюджета на общината за 2016 година, което се очаква да стане до дни. Това съобщи на днешното публично обсъждане финансовият зам. кмет Дико Иванов. Прогнозата за постъпленията от собствени приходи възлиза на 4 390 700 лева, като се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи. Не са предвидени и промени в размера на таксите, администрирани от общината.  Бюджетът за 2017 година надвишава първоначалния бюджет за предходната година с 1 081 740 лева. За функция Образование са заложени над 5,2 млн. лева. В това число влизат средства за финансирането на 30 детски градини и 13 училища. 4 652 230 лева са държавното финансиране, 350 хиляди е общинско. Освен това общината дофинансира с 248 хиляди лева държаните дейности.  Във функция Социално осигуряване , подпомага и грижи са предвидени малко над 1 милион лева, от които 642 хиляди лева са общинско финансиране.  Със собствени средства се финансира изцяло издръжката на Домашен социален патронаж, обслужващ 500 потребители.  Почти 3 милиона лева общината е предвидила за функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. 230 хиляди лева от тях са за поставяне на LED лампи по улиците в населените места. 547 600 лева са предвидени за култура. В тази сума са включени средства за издръжка на читалищата, провеждане на празника край Дебрене и културни мероприятия и средства за подпомагане на клубовете на територията на общината. Инвестиционната програма на общината е в размер на 2 441 974 лева. Иванов заяви, че тази година общината има намерение да бъдат по-рестриктивни към кметове, които превишават лимитираните разходи.
Кметът инж. Тошко Петков определи бюджета като балансиран и изпълним. По думите обаче той ще бъде напрегнат заради има много ограничени резерви и по отношение на приходната част и по отношение на по-малкото неприсъщи. Постарали сме  се справедливо да разпределим средства между селата, заяви още Петков, като отбеляза, че са взети под внимание няколко фактора – на първо място броят на жителите в населеното място по настоящ адрес; наличието на административни сгради в административната, образователна и социална инфраструктура; необходимостта от завършване на обекти, започнати през 2016 година и средствата, реализирани назад в годините по места. 

 

ИА-Добруджа

предишна
 • Стожер
  29° C
  облачно
 • Победа
  29° C
  облачно
 • Карапелит
  30° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  29° C
  облачно
 • Ведрина
  29° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре