1 764 263 лева ще изразходва за чистота Община Добричка през 2022 година

22.12.2021

By Pro News Dobrich  22.12.2021  47  No Comment

План-сметката за дейност „Чистота” в община Добричка през 2022 година бе приета на заседание на Общинския съвет. Решено бе за тази дейност да бъдат изразходвани 1 764 263 лева.

Средствата, предвидени за дейност „Събиране и сметоизвозване”, са в размер на 477 074 лева. С цел подобряване на услугата е предвидено увеличение на честотата на извозването на съдовете за събиране на отпадъци, като в по-големите населени места и в тези, в които през летните месеци населението се увеличава, това ще става веднъж седмично. Увеличават се контейнерите за биоразтворими отпадъци в Победа и Стефаново.

За дейност „Третиране на отпадъците в съоръжения и инсталации” са предвидени 757 701 лева.

Разходите за дейност „Чистота на териториите за обществено ползване” през 2022 година ще са в размер на 529 488 лева. 425 184 лева от тях ще бъдат изразходвани за осигуряване на 53 щатни бройки и за наемане на лица на граждански договори, които ще поддържат териториите за обществено ползване.

Изчислените приходи от таксите за трите услуги възлизат на 1 159 170 лева, посочва в докладната записка кметът на Община Добричка Соня Георгиева. От нея става ясно, че през последните години събираемостта на таксите е средно 85 на сто от облога и средно между 15-20 процента от недебора, което води до реални приходи от такса битови отпадъци в размер на 1 145 259 лева. Прогнозният недостиг от 618 968 лева може да се обезпечи с допълнително финансиране от собствени приходи на Общината, от отчисленията по Закона за управление на отпадъците, както и по проекти по Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

https://pronewsdobrich.bg/2021/12/22/1-764-263-leva-shte-izrazhodva-za-chistota-obshtina-dobrichka-prez-2022-godina/

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре