Почистват дерета, канали и речни корита в община Добричка

26.01.2022

By Pro News Dobrich  25.01.2022  287  No Comment

Обществена поръчка, който предвижда почистването на дерета, канали и речни корита, обяви Община Добричка. Тя е на прогнозна стойност 60 000 лева с ДДС. Начинът на възлагане е събиране на оферти чрез обява.

Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности по почистване на дерета, канали, канавки и речни корита, преминаващи през населените места на територията на община Добричка. Целта е поддържане на тяхната проводимост. Ще бъдат почиствани и общински имоти и пътища, както и зони около язовирни стени. Дейностите ще бъдат извършвани машинно, като за населените места ще се използва среден клас багер.

Почистването на деретата и речните корита ще се състои в премахване на тревиста и влаголюбива растителност, отстраняване на храстовидна и дървесна растителност, изкориняване на дървета с диаметър по-голям от 25 см. Ще бъдат правени машинни изкопи за оформане на речни корита /канали, дерета/ и продълбочаване при необходимост.

Изискване към изпълнителя е да разполага с необходимата техника за изпълнение на услугата. Най-малко трябва да има колесен комбиниран багер товарач с капацитет на кофата на стрелата 0.25-0.50 куб. м и обем на кофата на товарача 1.3 куб.м и верижен багер.

Крайният срок за подаване на офертите е 3 февруари. Те ще бъдат отоврени на следващия ден – 4 февруари, в 14 часа.

https://pronewsdobrich.bg/2022/01/25/pochistvat-dereta-kanali-i-rechni-korita-v-obshtina-dobrichka/

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре