Близо 2 млн. лева очаква Община Добричка от разпореждане с общински имоти през 2022г.

26.01.2022

 26.01.2022 г. 14:44:28 ч. / Михаил Добромиров

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Добричка за 2022 година, бе приета на днешното заседание на Добрички общински съвет. Очакваните приходи от разпореждане с общинско имущество са 1 987 320 лева. От докладната става ясно, че най-много се очаква да са приходите от наем на земя, урегулирани поземлени имоти, орехи и лозя – 1 700 000 лева. 130 000 лева е прогнозната сума, която се очаква да постъпи от продажби на имоти и ликвидиране на съсобственост. Планираните приходи от наем на полски пътища са 80 000 лева.

Общинският съвет одобри докладна записка за предоставяне и актуализиране на ползването на земеделските земи с начин на трайно ползване пасища и мери на територията на общината. С решението се определят наемни цени по пазарен механизъм в лева за декар за имотите с начин на трайно ползване пасища и мери за стопанската 2022/ 2023 година. Те ще бъдат отдадени чрез търг тази година при начални цени, които зависят от категорията на земята. Най-висока ще е цената на пасищата и мери първа категория – 12.68 лева за декар, за втора категория – 12.45 лева за декар, а трета – 12,21 лева за декар. Най-ниска е цената за десета категория – 10.59 лева за декар.

http://dobrudjabg.com/novina/blizo-2-mln-leva-ochakva-obshtina-dobrichka-ot-razporejdane-s-obshtinski-imoti-prez-2022g-/75668

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре