345 деца от община Добричка се включиха в конкурса за мартеници и осмомартенски картички

24.02.2022

24.02.2022 г. 11:07:55 ч. / Михаил Добромиров

Представители на 11 училища в община Добричка се включиха в конкурса за мартеници и най-оригинална картичка за Международния ден на жената - 8 март, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 345 са участниците в традиционната надпревара. Детските творби бяха оценени от комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева.

 

I. Класирани участници в конкурса за оригинална мартеница

 

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място Мелек Русева - І кл., Марина Колева- І кл., Ниляй Светославова-І кл. -ОбУ  „Добри Войников“ с. Победа;

І място  Рая Асенова- І кл.– СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

І място  Дамла  Алил- ІI кл. ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

 

ІІ място  Мерт Исинов - I клас– ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІ място  Христо Парашкевов - III кл., Георги Василев- ІV кл., Радостина Росицова- ІV кл.-ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІ място Тюркян Ниязи- III кл.,Анжела Алкинова- III кл.- ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

 

ІІІ място Ралица Николова - I кл. – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

ІІІ място  Селенай Али - ІV кл.-ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

ІІІ място Станислава Станчева - ІI кл.,Виктория Неделчева - ІI кл.- ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място   Гюллю Мустафа- V кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;

І място    Шулц Керанов- V кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

І място    Даяна Костова  – VІ кл. - ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

 

ІІ място  Мерве Станева -VІI кл. -ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;

ІІ място  Алис Айхан - V кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;

ІІ място  Руска Росенова VІI кл., Силвия Станимирова VІI кл.,

      Шени Симеонова - VІI кл. - ОбУ  „Добри Войников“ с. Победа;

 

ІІІ място  Есин Реджеб - VІI кл. - ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница ;

ІІІ място  Златина Петрова- VІ кл.- ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;

ІІІ място  Първи клас - СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.

 

ІІI-та възрастова група (VIII-XII кл.)

Специална награда за оригинална изработка на тематична композиция „Градина с лалета“ се дава на Гюлсевим Демирева - Х кл., Кристина Руменова - Х кл., Анка Здравкова - Х кл. – ученички от паралелка „Шивачество“ в  ОбУ „Добри Войников“  с. Победа.

 

 

II. Класирани участници в конкурса за картички за 8 март

 

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място – Леслян Девриш- II кл.- ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

І място  Ямур Шенаси- II кл.- ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;

 

ІІ място  Джиджи Сали - IV кл.- ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

ІІ място  Дидем Етем - III кл. -  ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

 

ІІІ място  „Мартенски балерини“, изработени от Група ЦДО II кл. и  III кл. - ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

ІІІ място  Сияна Панчева - IV кл. – ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІІ място Веселин Аспарухов- III кл. и Севдалина Димитрова- III кл.-СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място  Нарин Демирова - V кл., Димитър Жулиетов - V кл., Силвия Станимирова-VII кл., Невим Али- VII кл. от Група за занимания по интереси „Акварел“  V-VII кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

І място  Гюлчин Анкова-VІ кл. - ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;

І място  Радослава Генова- VІ кл.- ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

 

ІІ място  Даниела Йорданова - VIIкл.  и Мариян Юлиянов - VII кл.–ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

ІІ място  Зьохре Лютфи - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;

 

ІІІ място Риза Владимиров -VII кл. и Никет Тенур VI кл.- ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

ІІІ място  Ариф Демиров- VII кл. - ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

 

ІІI-ра възрастова група (VIII - XII кл.)

 

І място Гюлсевим Демирова - X кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

 

ІI място Жасмина Руменова - VIII кл. и Сесил Сейфетинова - VIII кл. - СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІI място ХII кл. - СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

 

ІІІ място  Кристина Борисова -X кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

ІІІ място Анка Петкова- X кл.- ОбУ „Добри Войников“ с. Победа.

 

III. Класирани участници в конкурса за представени общи композиции от мартеници

 

І място   ОбУ „Добри Войников“- с. Победа;

І място   ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;

І място   ОУ „Васил Левски“- с. Божурово; 

 

ІІ място   ОбУ „Пейо Яворов “- с.Стефаново;

ІІ място  ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово;

ІІ място  ОУ „Климент Охридски“ – с. Смолница;

 

ІІІ място  ОУ „Христо Ботев“ - с.Стожер;   

ІІІ място  ОУ „Стефан Караджа “ - с. Житница;

ІІІ място  ОУ „Васил Левски “ - с. Хитово.

 Всички отличени ученици ще получат предметни награди, за некласираните участници са предвидени поощрителни награди.         

Източник: Община Добричка

http://dobrudjabg.com/novina/345-deca-ot-obshtina-dobrichka-se-vkliuchiha-v-konkursa-za-martenici-i-osmomartenski-kartichki/76381

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  19° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре