ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЦЕЛИ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

27.01.2017
3 548 са младите хора(15-29 г.) на територията на община Добричка по данни от преброяването през 2011 г, което е малко по-малко от 30% (29.6) от всичките 22081 души население на общината. В по-голямата си част това са ученици и за да бъдат стимулирани да останат да живеят и да работят в община Добричка, кметският екип е разработил план за реализация на Общинската програма за младежта за периода до 2020 г., който бе приет на сесия вчера.
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЦЕЛИ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

3 548 са младите хора(15-29 г.) на територията на община Добричка по данни от преброяването през 2011 г, което е малко по-малко от 30% (29.6) от всичките 22081 души население на общината. В по-голямата си част това са ученици и за да бъдат стимулирани да останат да живеят и да работят в община Добричка, кметският екип е разработил план за реализация на Общинската програма за младежта за периода до 2020 г., който бе приет на сесия вчера. В него е залегнало подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за тяхната реализация чрез осигуряване на достъп до качествено образование и обучение, повишаване на физическата им активност и насърчаване на здравословния начин на живот, участие в доброволчески инициативи, повишаване на гражданската им активност и ролята им в превенцията на престъпността. Възможност за стажове в общинска администрация, ангажираност като младежки и здравни медиатори, разкриване на изнесени работни места на Бюрото по труда в Карапелит, Житница и Бенковски, както и създаване на ефективни връзки и насърчаване на сътрудничеството между работодатели и училища са само част от мерките за икономическата активност на младите хора, залегнали в програмата.
Друг документ, гласуван вчера, регламентира интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. 30 са детските градини и 13  неспециализираните училища на територията на община Добричка, според Общинската интеграционна програма, а целодневната организация на обучение и безплатните закуски и обяд драстично решават проблемите с отсъствията на ученици от ромски произход. От подлежащите на задължително обучение две години преди постъпване в първи клас в детските градини са обхванати 171 деца на 5-годишна възраст и 128 деца на 6-годишна възраст. В първи клас за учебната 2016/17 са обхванати 178 ученици. От необхванатите 90 % са роми и независимо от тенденцията за намаляване броя на отпадналите от училище деца, проблемът остава сериозен.

 

ИА ДОБРУДЖА

предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре